Απόκριες 2008

Απόκριες 2008
6-7-Απόκριες 2008
4-5-Απόκριες 2008
2-3 Απόκριες 2008
1-8 Απόκριες 2008

Απόκριες 2008

6-7-Απόκριες 2008

4-5-Απόκριες 2008

2-3 Απόκριες 2008

1-8 Απόκριες 2008

Πάσχα 2008

Άνοιξη 2008

Afissa-Pasxa2008_1

Afissa-Pasxa2008_1

Afissa-June2008_1
P1-8-Pasxa2008_1

P1-8-Pasxa2008_1

P1-8-June2008_1
P2-3-Pasxa2008_1

P2-3-Pasxa2008_1

P2-3-June2008_1
P4-5-Pasxa2008_1

P4-5-Pasxa2008_1

P4-5-June2008_1
P6-7-Pasxa2008_1

P6-7-Pasxa2008_1

P6-7-June2008_1

Afissa-June2008_1

P1-8-June2008_1

P2-3-June2008_1

P4-5-June2008_1

P6-7-June2008_1

Καλοκαίρι 2008

Afissa-Aug2008_1
P1-8-Aug2008_1
P2-3-Aug2008_1
P4-5-Aug2008_1
P6-7-Aug2008_1

Afissa-Aug2008_1

P1-8-Aug2008_1

P2-3-Aug2008_1

P4-5-Aug2008_1

P6-7-Aug2008_1

Σεπτέμβριος 2008

Afissa-Sept2008_1
P1-8-Sept2008_1
P2-3-Sept2008_1
P4-5-Sept2008_1
P6-7-Sept2008_1

Afissa-Sept2008_1

P1-8-Sept2008_1

P2-3-Sept2008_1

P4-5-Sept2008_1

P6-7-Sept2008_1

Χριστούγεννα 2008

AfissaDec2008_1
P1-8-Dec08_1
P2-3-Dec08_1
P4-5-Dec08_1
P6-7-Dec08_1

AfissaDec2008_1

P1-8-Dec08_1

P2-3-Dec08_1

P4-5-Dec08_1

P6-7-Dec08_1

Πάσχα 2009

Afissa-Pasxa2009_1

Afissa-Pasxa2009_1

P1-8-Pasxa2009_1

P1-8-Pasxa2009_1

P2-3-Pasxa2009_1

P2-3-Pasxa2009_1

P4-5-Pasxa2009_1

P4-5-Pasxa2009_1

P6-7-Pasxa2009_1

P6-7-Pasxa2009_1

Ανοιξη 2009

Afissa-June2009_1
P1-8-June2009_1
P2-3-June2009_1
P4-5-June2009_1
P6-7-June2009_1

Afissa-June2009_1

P1-8-June2009_1

P2-3-June2009_1

P4-5-June2009_1

P6-7-June2009_1

Καλοκαίρι 2009

Afissa-July2009_1
P1-8-July2009_1
P2-3-July2009_1
P4-5-July2009_1
P6-7-July2009_1

Afissa-July2009_1

P1-8-July2009_1

P2-3-July2009_1

P4-5-July2009_1

P6-7-July2009_1

Σεπτέμβριος 2009

Afissa-Sept2009_1
P1-8-Sept2009_1
P2-3-Sept2009_1
P4-5-Sept2009_1
P6-7-Sept2009_1

Afissa-Sept2009_1

P1-8-Sept2009_1

P2-3-Sept2009_1

P4-5-Sept2009_1

P6-7-Sept2009_1

Χριστούγεννα 2009

Afissa-Christmas2009_1

Afissa-Christmas2009_1

P1-8-Christmas2009_1

P1-8-Christmas2009_1

P2-3-Christmas2009_1

P2-3-Christmas2009_1

P4-5-Christmas2009_1

P4-5-Christmas2009_1

P6-7-Christmas2009_1

P6-7-Christmas2009_1